Publicatie - Beleidsdocument

Nota aan Vlaamse regering: Het landinrichtingsproject 'Oudlandpolder Fase 1'

Oorspronkelijke titel: Het landinrichtingsproject 'Oudlandpolder Fase 1'
Bron: vlaanderen.be
22-12-2020
Publicatiejaar: 2020

De Vlaamse Regering beslist tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject 'Oudlandpolder Fase 1'. Het projectgebied ligt ten noordwesten van Brugge, tussen het Boudewijnkanaal, het kanaal Brugge-Oostende en de Noordzee. Het landinrichtingsproject moet zorgen voor een gebiedsgericht en klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder en het realiseren van de langetermijndoelstellingen van het gebied voor zowel landbouw als natuur. De Vlaamse minister bevoegd voor omgeving en natuur z

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ - 22-12-2020
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan