Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Landinrichtingsproject Oudlandpolder Fase 1 Onderzoek naar opportuniteit en haalbaarheid

Bron: vlm.be
22-12-2020
Publicatiejaar: 2020 Aantal pagina's: 107

De instelling van het landinrichtingsproject Oudlandpolder wordt beslist door de Vlaamse regering. De beslissing is in voorbereiding. Bij de instelling van het landinrichtingsproject beslist men ook over de samenstelling van de planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject Oudlandpolder en tot het opstarten van de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Oudlandpolder in functie van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur in het gebied.

Bron: https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Oudlandpolder.aspx - 22-12-2020
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(16)
Landinrichting
Landbouw en milieu
Poldergebieden
Ontwikkelingen(1)