Artikel - Persartikel

Goedkeuring Landinrichtingsproject Oudlandpolder

Bron: vlm.be
03-09-2020
Publicatiedatum: 21-12-2020

Op vrijdag 18 december keurde de Vlaamse regering het landinrichtingsproject Oudlandpolder goed. Het is de bedoeling om het gebied meer klimaatrobuust in te richten.

Bron: https://www.vlm.be/nl/nieuws/Pages/20201218GoedkeuringLandinrichtingsprojectOudlandpolder.aspx - 22-12-2020
Online raadpleegbaar