Publicatie - Beleidsdocument

Ontwerp Landinrichtingsplan Oudlandpolder I: Landinrichting Oudlandpolder fase 1

Oorspronkelijke titel: Landinrichtingsplan Oudlandpolder I: Ontwerp: Landinrichting Oudlandpolder fase 1
Bron: vlaanderen.be
31-05-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 190

Het raamakkoord Oudlandpolder (voluit: “Raamakkoord inzake het waterbeheer in een deel van de Nieuwe Polder van Blankenberge in functie van het realiseren van een klimaatrobuust waterbeheer in de Oudlandpolder en de realisatie van de lange termijn doelstellingen van het  gebied voor zowel landbouw als natuur”) legt een aantal lange-termijn afspraken vast inzake het waterbeheer in de Oudlandpolder.

In het raamakkoord is afgesproken om met vijfjarenprogramma’s te werken voor de uitvoering. Met par…

Bron: Ontwerp Landinrichtingsplan Oudlandpolder I, Inleiding, p. 7-8 - 31-05-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is raadpleegbaar bij
Auteur, Redactie(10)
Els Goethals
Jan De Bie
Barbara Gellinck
Brecht Igodt
Bregt Desmet