Publicatie - Beleidsdocument

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan: tweede partiële herziening 2019

Bron: west-vlaanderen.be
07-09-2020
Publicatiejaar: 2019 Aantal pagina's: 12

De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 27 september 2018 beslist om het PRS West-Vlaanderen voor een tweede keer partieel te herzien. De herziening beperkt zich tot het schrappen van de selectie van Dadipark als pretpark te Moorslede in het richtinggevend en bindend deel.

Op 26 september 2019 werd de tweede partiële herziening definitief vastgesteld door de provincieraad. De Vlaamse Regering heeft de herziening definitief goedgekeurd op 20 januari 2020.

Dit gaat louter om…

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/ruimtelijke-planning/provinciaal-ruimtelijk-structuurplan - 07-09-2020
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie