Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Consumer Attitudes on the Intention to Purchase Local Food Products in Sweden, Belgium, Germany, Denmark, and the Netherlands

Consumer Attitudes on the Intention to Purchase Local Food Products in Sweden, Belgium, Germany, Denmark, and the Netherlands

Jaar uitgave 2021
Labels
Aantal pagina's 155
Taal Engels
Bron: libis.be
16/03/2021
Jesper Kwant voerde een transnationaal onderzoek naar consumentenattitudes met betrekking tot het kopen van lokaal voedsel in verschillende regio’s van de projectpartners. Hij probeerde in beeld te brengen welke zaken de houding van consumenten tegenover lokaal voedsel het meest beïnvloeden en wat mensen er uiteindelijk toe aanzet om voedsel via…

Jesper Kwant voerde een transnationaal onderzoek naar consumentenattitudes met betrekking tot het kopen van lokaal voedsel in verschillende regio’s van de projectpartners. Hij probeerde in beeld te brengen

  • welke zaken de houding van consumenten tegenover lokaal voedsel het meest beïnvloeden
  • en wat mensen er uiteindelijk toe aanzet om voedsel via de korte keten te kopen.

Voor België richtte Jesper zich op West-Vlaanderen. Een online bevraging van 172 personen leverde een aantal interessante inzichten op. Sommige resultaten waren weinig verrassend. Lokaal voedsel wordt ervaren als kwalitatiever dan de tegenhangers in de supermarkt. Kopen via de korte keten wordt bovendien als milieuvriendelijker gezien.

Opmerkelijker was dat consumenten in West-Vlaanderen korteketenverkoop hoofdzakelijk zien als een manier om de lokale economie en lokale landbouwers en ondernemers te versterken. Dat zou de belangrijkste drijfveer zijn om lokaal voedsel te kopen.

Er zijn echter een aantal zaken die het de consumenten moeilijk maken om meer voedsel via de korte keten te kopen. Denk bijvoorbeeld aan...

  • een gebrek aan variatie in de aangeboden producten
  • hogere prijzen
  • te beperkte informatie over de exacte herkomst van producten
  • de noodzaak om verschillende hoevewinkels te bezoeken om alle boodschappen te doen.


Hoe kan je als korteketenproducent de resultaten van dit onderzoek goed benutten? De inzichten van Jesper schuiven bepaalde thema’s naar voor waar je als producent specifiek op kan inspelen.

  • Spelers in de korte keten kunnen in de eerste plaats focussen op de bezorgdheid om de lokale economie. Consumenten wijzen op de meerwaarde van hun korteketenaankopen is al een eerste stap in de goede richting. Dat kan onder andere door te communiceren wat de impact van de aankoop van de consument is, bijvoorbeeld door aan te geven hoe de inkomsten uit korteketenverkoop besteed worden in het eigen bedrijf.
  • Daarnaast kan je de positieve impact op het milieu en de hogere kwaliteit en versheid van producten binnen de korte keten in de verf zetten.
  • Er moet zeker ook aandacht zijn voor de beperkende factoren, maar in de marketing van korteketenbedrijven is het vooreerst aangeraden om de positieve aspecten van het kopen van lokaal voedsel te belichten.

De consument het gevoel geven dat hij met zijn keuze voor de korte keten een effectieve ondersteuning biedt aan de lokale economie en tegelijkertijd een klimaatbewuste keuze maakt, kan al een belangrijke stimulans zijn om meer mensen lokaal te doen kopen.

Bron: https://www.inagro.be/Artikel/guid/7199
Datum bronvermelding: 16/03/2021