Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Basisprincipes inrichting robuust wegennet: Ontsluitingswegen & erftoegangswegen

Bron: vvsg.be
01-03-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 20

De Vlaamse Regering besloot in het Regeerakkoord 2019-2024 om een nieuwe wegencategorisering in te voeren met basisprincipes voor de inrichting van het wegennet.

De nieuwe wegencategorisering bestaat uit:

  • het hoofdwegennet (Europese hoofdwegen (EHW) en Vlaamse hoofdwegen (VHW))
  • het dragend wegennet (Regionale wegen (RW) en Interlokale wegen (IW))
  • het lokale wegennet (Ontsluitingswegen (OW) en Erftoegangswegen (EW))

In dit kader is het visiedocument voor de inrichtingsprincipes van het lokaal we…

Bron: https://www.vvsg.be/nieuws/inrichtingsprincipes-lokale-wegen-goedgekeurd - 01-03-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen