Publicatie - Beleidsdocument

Vademecum voetgangersvoorzieningen: afwegingskader oversteekvoorzieningen

Bron: wegenenverkeer.be
25-01-2024
Publicatiejaar: 2024 Aantal pagina's: 70

Het doel van het afwegingskader is om wegbeheerders inzichten te geven en oplossingsrichtingen aan te bieden zodat weloverwogen beslissingen genomen kunnen worden om de verkeersveiligheid bij voetgangers te garanderen bij het oversteken van de rijbaan. De oversteekbehoefte en oversteekbaarheid staan hierbij centraal. Met dit afwegingskader wordt ook invulling gegeven aan één van de maatregelen van het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2021-2025, waarin de actieve weggebruiker centraal staat: “D

Bron: https://www.vlaanderen.be/publicaties/vademecum-voetgangersvoorzieningen-afwegingskader-oversteekvoorzieningen - 25-01-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Is raadpleegbaar bij