Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen Globaal Rapport 2019

Audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen Globaal Rapport 2019

Jaar uitgave 2020
Labels
Bron: auditvlaanderen.be
24/02/2021
Audit Vlaanderen voerde een risicoanalyse uit op de kernprocessen van lokale besturen. Dit gebeurde in samenwerking met diverse belanghebbenden zoals VVSG, VVP, Exello.net, Vlofin, ABB en het kabinet van de minister van Binnenlands Bestuur. Een van de processen die als meest risicovol uit deze analyse kwam, was het proces van premies, subsidies en…

Audit Vlaanderen voerde een risicoanalyse uit op de kernprocessen van lokale besturen. Dit gebeurde in samenwerking met diverse belanghebbenden zoals VVSG, VVP, Exello.net, Vlofin, ABB en het kabinet van de minister van Binnenlands Bestuur.

Een van de processen die als meest risicovol uit deze analyse kwam, was het proces van premies, subsidies en toelagen. Audit Vlaanderen selecteerde dit proces voor de uitvoering van de thema-audit Gemeentelijke premies, subsidies en toelagen bij 18 lokale besturen.

Audit Vlaanderen geeft de belangrijkste bevindingen uit de audits weer in een globaal rapport. In dit globaal rapport leest u onder andere:

  • wat de belangrijkste aandachtspunten en conclusies zijn uit deze thema-audit;

  • hoe met deze aandachtspunten aan de slag te gaan. 

AANPAK :

De thema-audit onderzocht hoe lokale besturen het proces van gemeentelijke premies, subsidies en toelagen vormgeven en uitvoeren, vanaf de bekendmaking van de subsidie tot en met de uitbetaling ervan. Tijdens deze audits werden uitsluitend uitgaande subsidies in de vorm van financiële transacties aan burgers, verenigingen of handelaars meegenomen. Audit Vlaanderen ging na in welke mate de lokale besturen maatregelen uitwerkten om de risico’s te beheersen die verbonden zijn aan dit proces en aan een aantal procesoverkoepelende voorwaarden. Dit op basis van interviews, documentanalyses en tests.

 

VASTSTELLINGEN

De algemene conclusie van deze thema-audit is dat lokale besturen al een aantal risico’s van het subsidieproces voldoende beheersen. Voor bepaalde stappen, onder meer de beoordeling en de berekening van subsidieaanvragen, zijn er bijkomende maatregelen nodig. Daarnaast ontbreken er op organisatieniveau vaak duidelijke richtlijnen om het subsidieproces efficiënt te organiseren. Ook de risico’s verbonden aan de procesoverkoepelende voorwaarden, zoals het subsidiebeleid, het juridisch kader en het informatiebeheer, zijn nog onvoldoende onder controle.

Bron: https://www.auditvlaanderen.be/globaal-rapport-thema-audit-gemeentelijke-premies-subsidies-en-toelagen
Datum bronvermelding: 24/02/2021