Ontwikkeling - Project

Fietssnelwegen Vlaanderen

De fietssnelwegen zijn een initiatief van de provincies, in samenwerking met de gemeenten en de Vlaamse overheid. Op termijn zullen de fietssnelwegen alle Vlaamse steden vlot met elkaar verbinden, goed voor een netwerk van 2700 kilometer. Zo stimuleren we pendelaars om de auto thuis te laten en regelmatiger voor de fiets te kiezen.

Bron: https://fietssnelwegen.be/ - 06-05-2024

Provincie West-Vlaanderen heeft het netwerk van fietssnelwegen opgebouwd tussen stedelijke gebieden en economische knooppunten. De fietssnelwegen bevinden zich vooral rond de grote assen, zoals waterwegen en spoorlijnen. Meer informatie op https://www.west-vlaanderen.be/fietssnelwegen

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/fietssnelwegen - 06-05-2024
Termen(4)

In magazijn KennisWest

Doos Testdoos