Kennistool - Datatool

Fietssubsidiewijzer Vlaamse Overheid

Welke subsidie is geschikt voor het fietsinfrastructuurproject van uw gemeente?

Bron: https://www.vlaanderen.be/mobiliteit-en-openbare-werken/te-voet-fiets-bromfiets/subsidies-aan-gemeenten-voor-fietsinfrastructuurprojecten - 03-06-2021