Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Interbestuurlijke audit Fietssnelwegen

Bron: auditvlaanderen.be
05-01-2023
Publicatiejaar: 2022 Aantal pagina's: 51

Fietssnelwegen zijn fietsroutes met een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur die woon-, school- en werkkernen met elkaar verbinden. In 2018 is een wensnetwerk van 2.700km fietssnelwegen vastgelegd. De provincies, gemeenten en de Vlaamse overheid staan in voor de aanleg van fietssnelwegen. De gemeenten en de betrokken agentschappen van het Vlaams Gewest verzorgen als wegbeheerders het onderhoud.

Het afgelopen jaar voerde Audit Vlaanderen een interbestuurlijk audit over de aanleg en het ou…

Bron: https://www.auditvlaanderen.be/lokale-besturen/auditrapporten/globaal-rapport-interbestuurlijke-audit-fietssnelwegen - 05-01-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen