Publicatie - Beleidsdocument

Nota aan Vlaamse Regering: Verderzetting PDPOIII programma (2014-2020) - overgangsjaren 2021-2022 - LEADER

Bron: vlaanderen.be
11-05-2021
Publicatiejaar: 2021 Editie: VR 2021 0705 DOC.0526 Aantal pagina's: 6

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is in Vlaanderen uitgewerkt in een Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Het programma loopt over zeven jaar, en bestaat uit maatregelen met een meerwaarde voor Vlaamse landbouw en platteland. ​Het PDPOII-programma liep tot eind 2020. Door vertragingen bij de opmaak van een nieuwe GLB-verordening, is nu op Europees niveau een overgangsverordening goedgekeurd. Deze verlengt het bestaande rechtskader, dus de PDPOIII, met tw

Bron: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/ - 11-05-2021
Digitaal in de collectie
Om dit meteen te raadplegen, meld je gratis aan