Bron: westtoer.be
17-11-2020
Periodiek - Beleidsdocument

Strategische beleidsplannen Westtoer

Bron: westtoer.be
17-11-2020

Westtoer formuleert strategische beleidsplannen. Hiermee wordt een bovenlokaal toeristisch en recreatief beleid uitgestippeld, zowel op vlak van productontwikkeling als van marketing.

Kennisdomeinen
Toerisme en recreatie
Streek- en provinciaal beleid
Trefwoorden
Regionaal toerismebeleid
Beleidsstrategieën

Info