KennisWest

Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de kust 2015-2020
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie - Beleidsdocumenten

Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de kust 2015-2020

Jaar uitgave 2014
Issue 2015-2020
Labels
Aantal pagina's 55 p.
Taal Nederlands
Uitgever Westtoer
Met het nieuwe strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Vlaamse Kust 2015-2020 wil gedeputeerde voor toerisme Franky De Block voorsprong nemen tegenover andere kustbestemmingen. De Vlaamse Kust moet een modelbestemming worden in West-Europa. De Westtoer-voorzitter stelt het als volgt: "In de voorbije vijf jaar hebben we een inhaal…

Met het nieuwe strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Vlaamse Kust 2015-2020 wil gedeputeerde voor toerisme Franky De Block voorsprong nemen tegenover andere kustbestemmingen. De Vlaamse Kust moet een modelbestemming worden in West-Europa. De Westtoer-voorzitter stelt het als volgt: "In de voorbije vijf jaar hebben we een inhaalbeweging gedaan inzake basisinfrastructuur. Nu moeten we voorsprong nemen en vooral de internationale positie van de Kust versterken. Dit kan door het ontwikkelen van hefboomprojecten met een grote aantrekkingskracht op binnen- en buitenlandse toeristen". Volgens De Block moet onze Kust nog hipper en trendier worden: nieuwe beachbars zullen hierin een belangrijke rol spelen. Via vakanties op maat moeten we nog meer inspelen op de verwachtingen van de hedendaagse toerist. De Block pleit voor een open dialoog met het Vlaamse niveau over de inzet van impuls- en promotiemiddelen.

Belangrijkste bestemming in Vlaanderen
Het toerisme aan de Kust is een belangrijke economische sector en genereert een jaaromzet van 2,7 miljard euro. Het kusttoerisme zorgt voor 40.000 voltijdse jobs. De Kust noteert jaarlijks ruim 28 miljoen overnachtingen (commercieel logies en tweede verblijven). Vlaanderen blijft de belangrijkste markt met 62% van de overnachtingen in commercieel logies en wordt gevolgd door de Waalse en Brusselse markt met 22% van de overnachtingen. Per jaar overnachten circa twee miljoen buitenlandse vakantiegangers aan de Kust in commercieel logies. Het aantal dagtoeristen schommelt jaarlijks tussen 16 en 19 miljoen. De Kust is en blijft hiermee de belangrijkste toeristische bestemming in Vlaanderen.

Internationale hefboomprojecten
Om het internationaal potentieel van de Kust te versterken zijn investeringen nodig in strategische hefboomprojecten die ook als landmark kunnen fungeren. Deze projecten werken imagoversterkend en bieden een grote beeldkwaliteit. Ze hebben per definitie een grote aantrekkingskracht op binnen- en buitenlandse toeristen. Concreet denkt Franky De Block aan een maritieme attractie in Oostende met kustbrede impact, een nieuwe invulling voor de casino's van Middelkerke en Knokke-Heist en een hedendaags design voor de King Beach in Blankenberge. De ingrepen in de kustverdediging, de vernieuwde kusttram en het Natuurcentrum bij het Zwin kunnen uitgroeien tot hefbomen met een grote economische return on investment voor het kusttoerisme. Ook de strategische projectgebieden zoals de Jachthaven in Nieuwpoort, de Oosteroever in Oostende en de Sol in Blankenberge bieden opportuniteiten. Op de militaire luchthaven van Koksijde kunnen extra faciliteiten gecreëerd worden voor het aantrekken van kleine vliegtuigen naar het model van Le Touquet.

Beachbars
De Kust moet volgens De Block ook hipper en trendier worden. Het werk in de toeristische kerngebieden van de badplaatsen is nog niet af. Er is zeker ruimte voor bijkomende strandbars. Dit is belangrijk voor het aantrekken van een jonger publiek. Beach bars moeten ook meer mogelijkheden krijgen op het vlak van openingsuren en service. Er zijn nu reeds intenties tot nieuwe beachbars in Oostende en De Haan.
Dit veronderstelt een aanpassing van het bestaande provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan strand en dijk . "De Kust is meer dan ooit een bestemming voor de vier seizoenen: dus moeten we nieuwe mogelijkheden bieden voor weeronafhankelijke infrastructuur en voor het upgraden van het shoppingapparaat in het centrum van de badplaatsen," aldus Franky De Block.

Vakanties op maat
Meer dan ooit moeten we inspelen op de vragen en behoeften van de moderne toerist. Via de methodologie van service design gaan we de diverse doelgroepen actief bevragen. Bedoeling is vakanties op maat te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen zoals de medioren, gezinnen met kinderen, jongeren en senioren. Een zich aanpassende logiessector is hierbij cruciaal: innovatie en differentiatie zijn aandachtspunten voor de hotelsector. Kampeerbedrijven kunnen zich meer profileren als multifunctionele recreatiebedrijven terwijl de verhuur van vakantiewoningen sterker moet gestimuleerd worden. Restaurants en cafés moeten een eigentijds profiel krijgen en meer inzetten op kwaliteit en het gebruik van streekproducten zoals Noordzeevis.

Kustpolders
De kunststad Brugge, het Brugse Ommeland en het herdenkingstoerisme in de Westhoek vormen extra troeven voor de Kust. Via het nieuwe fietsnetwerk in 2016 wil Westtoer de kustfietsroute nieuw leven inblazen en extra mogelijkheden creëren voor de verkenning van het hinterland. Vooral in de kustpolders kan de toerist op een unieke manier natuur en landschap beleven. Dit moet gebeuren met een groot respect voor de aanwezige natuurwaarden.

Kustbrede identiteit met authentieke badplaatsen
Het blijft nodig om de kustbrede identiteit in de promotie te voorzien. De volledige Kust biedt een authentieke mix van activiteiten, cultuur, zee, strand, dijkbeleving, natuur, gastronomie, recreatie, evenementen, shopping, sport en andere. Deze unieke mix willen we sterker in de verf zetten. Ook de complementariteit tussen de badplaatsen blijft een troef. Het authentieke DNA van de badplaatsen zorgt voor een unieke toeristische meerwaarde.

Open dialoog met Vlaanderen
Het strategisch beleidsplan voor de Kust kwam tot stand in nauwe dialoog met de kustgemeenten en diverse private actoren. Maar ook Toerisme Vlaanderen werkte mee aan de nieuwe beleidsopties. De voorzitter van Westtoer rekent dan ook op een forse steun in de vorm van impulsmiddelen en specifieke promotieacties in het buitenland in lijn met het Vlaamse Regeerakkoord. Franky De Block: "De inhaalbeweging die we de voorbije vijf jaar maakten kon rekenen op € 11 miljoen vanuit het eerste impulsprogramma voor de Kust. In 2013 besteedde Toerisme Vlaanderen € 1,2 miljoen aan buitenlandmarketing. Er is nu nood aan een open dialoog met het Vlaamse niveau over de inzet van investeringsmiddelen en over de buitenlandmarketing. Vlaanderen moet op een transparante manier duidelijk maken hoe en met welke middelen de Kust in het buitenland gepromoot wordt."