Laatste update
17-04-2024
Bron: vlakwa.be
20-10-2020
Organisatie - Onderneming

Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) vzw | Kortrijk

Bron: vlakwa.be
20-10-2020

Het Vlaams Kenniscentrum Water is het onafhankelijke intermediair actief voor de integrale waterketen. Het initieert, coördineert en faciliteert via een geïntegreerde aanpak met maximale internationale connectiviteit, kennisopbouw, onderlinge samenwerking en uitwisseling van ervaring en kennis.

Gezien het grote strategische, industriële en maatschappelijk belang van water in Vlaanderen en om versnippering in het waterbeheer tegen te gaan, werken ondernemers, onderzoekers, overheid en de watersec…

Bron: https://www.vlakwa.be/vlakwa/over-vlakwa/ - 24-06-2021

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2020 VLAKWA Kortrijk
Adreswijziging
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2266689862
Ondernemingsnummer 0244195916
Maatschappelijke naam VLAKWA Kortrijk
Adres Leiestraat 22 - 2de verdieping, 8500 Kortrijk
VITO - VLAKWA Kortrijk
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2266689862
Ondernemingsnummer 0244195916
Maatschappelijke naam VITO - VLAKWA Kortrijk
Adres Graaf Karel de Goedelaan(Kor) 34 , 8500 Kortrijk
Termen(12)
Waterverbruik in bouwsectoren

In magazijn KennisWest

Doos 2425 Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) vzw jaarverslagen/ 1975-1989
Doos 2426 Vlakwa (Vlaams Kenniscentrum Water) vzw jaarverslagen/ 1990-1993