Laatste update
19-06-2024
Bron: kernpunt.be
05-05-2020
Organisatie - Vzw, vereniging of vrijwilligersorganisatie

KERNpunt vzw | Kortrijk

Bron: kernpunt.be
05-05-2020

KERNpunt staat in voor de uitrol van het detailhandelsbeleid van de Provincie West-Vlaanderen. Dat doen we door te ondersteunen en aan te moedigen. We inspireren, exploreren en activeren. We halen het beste uit een lokaal bestuur en zijn handelaars door hen zo slim mogelijk hun eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen.

Bron: https://www.kernpunt.be/ - 12-05-2023

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2023 KERNpunt
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0875116677
Maatschappelijke naam KERNpunt
Adres Leiestraat(Kor) 22 , 8500 Kortrijk
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Provinciaal netwerk van stedelijke ondernemingscentra
Ondernemingsnummer 0875116677
Maatschappelijke naam Provinciaal netwerk van stedelijke ondernemingscentra
Afgekorte naam OC West
Commerciële naam Ondernemingscentra West-Vlaanderen
Adres Leiestraat(Kor) 22 , 8500 Kortrijk
Rechtsvorm Vereniging zonder winstoogmerk
Termen(5)
West-Vlaamse overheidsorganisaties
Overheidssteun voor ondernemers

Info

Historische gebeurtenis
15/05/2023
Opgericht
01/01/2006