Laatste update
18-09-2023
Bron: ocwest.be
22-11-2021
Organisatie - Onderneming

OC Oostende (Ondernemerscentrum Oostende) | Oostende

Bron: ocwest.be
22-11-2021
Gestopt

OC Oostende is een regionaal trefpunt voor ondernemerschap,  creativiteit en innovatie waarbij overheid, ondernemers en onderwijs samenwerken. We geven onder meer ondersteuning aan  de lokale besturen m.b.t. hun  economisch beleid. Hiervoor werken we nauw samen met het Economisch Huis Oostende.

De Ondernemerscentra zetten ook experimenten en pilootprojecten op rond ondernemerschap, detailhandel, creativiteit en innovatie.

Bron: https://www.ocwest.be/nl/oostende - 22-11-2021

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Provinciaal netwerk van stedelijke ondernemingscentra
Hoedanig Vestiging
Vestigingsnummer 2303703478
Ondernemingsnummer 0875116677
Maatschappelijke naam Provinciaal netwerk van stedelijke ondernemingscentra
Afgekorte naam OC Oostende
Commerciële naam Ondernemerscentrum Oostende
Adres Graaf de Smet de Naeyerlaan 4 , 8400 Oostende
Termen(3)
West-Vlaamse overheidsorganisaties
Overheidssteun voor ondernemers

Info

Gestopt
01/01/2018