Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Onderzoek openbare markten in West-Vlaanderen: Resultaten bevraging bezoekers en niet-bezoekers

Oorspronkelijke titel: Onderzoek openbare markten in West-Vlaanderen.: Resultaten bevraging bezoekers en niet-bezoekers
Bron: Provincie West-Vlaanderen
27-03-2024
Publicatiejaar: 2024 Aantal pagina's: 63

In 2023 is de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met KERNpunt en POM West-Vlaanderen gestart met een onderzoek rond wekelijkse openbare markten in West-
Vlaanderen. Onder een ‘openbare wekelijkse markt’ verstaan we een markt die wekelijks plaatsvindt en georganiseerd wordt door de gemeente. 

Door het bevragen van een representatieve steekproef van de West-Vlaamse bevolking, biedt deze publicatie een antwoord op onder meer volgende vragen:

  • Wie zijn de bezoekers van de openbare wekelijkse m…
Bron: Inleiding p 4 - 27-03-2024
Digitaal in de collectie