Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse

Onderzoek openbare markten in West-Vlaanderen: Resultaten bevraging lokale besturen

Bron: Provincie West-Vlaanderen
27-03-2024
Publicatiejaar: 2024 Aantal pagina's: 47

In 2023 is de Provincie West-Vlaanderen in samenwerking met KERNpunt en POM West-Vlaanderen gestart met een onderzoek rond wekelijkse openbare markten in West-
Vlaanderen. Onder een ‘openbare wekelijkse markt’ verstaan we een markt die wekelijks plaatsvindt en georganiseerd wordt door de gemeente. 

Door het bevragen van alle West-Vlaamse steden en gemeenten wordt in dit rapport onderzocht in welke steden en gemeenten één of meerdere wekelijkse openbare markten plaatsvinden, hoe deze zijn geëvolue…

Bron: Inleiding p 4 - 27-03-2024
Digitaal in de collectie