Organisatie - Overheid

Steunpunten D&A (Data & Analyse) van de Vlaamse provinciebesturen

Om de provinciale D&A werkingen te faciliteren en te ondersteunen, bestaat er een interprovinciale samenwerking. Deze samenwerking resulteert in hetzelfde werkmateriaal voor de 5 D&A werkingen.

  • Iedereen beschikt over dezelfde datasets.
  • Er is een taakverdeling voor het bijeenbrengen en actualiseren van de data. D&A streeft zoveel als mogelijk naar een jaarlijkse actualisatie van de data.
  • Er zijn afspraken over de opmaak en het gebruik van indicatoren.
  • Expertise met betrekking tot met
Bron: https://www.vlaamseprovincies.be/categories/data-en-analyse - 05-12-2019

Identificatie

Vanaf 2018 Steunpunten Data & Analyse van de Vlaamse provinciebesturen
Naamwijziging
Maatschappelijke naam Steunpunten Data & Analyse van de Vlaamse provinciebesturen
Afgekorte naam Steunpunten D&A
Steunpunten Sociale Planning
Maatschappelijke naam Steunpunten Sociale Planning
Termen(7)
Data analyses
Provinciaal beleid
Limburg
Samenwerkingsverband tussen(5)
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Provincie Antwerpen