Artikel - Vakartikel

1.223 hectare bijkomende verharding in openruimtebestemmingen tussen 2016 en 2021 in Vlaanderen

Oorspronkelijke titel: Verharding in openruimtebestemmingen
Bron: incijfers.be
23-07-2020
Publicatiedatum: 23-01-2024

Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Dit kan onder meer leiden tot minder waterinfiltratie en -berging, minder CO2-opslag door planten en de bodem, en een verlies aan biodiversiteit. Er is sprake van verharding wanneer de bodemoppervlakte afgedekt is met (semi-)ondoorlaatbare materialen. In de praktijk gaat het vooral om gebouwen, terrassen, wegen en parkeerterreinen. Vooral het ontharden en vrijwaren van open ruimte kan een belangrijke rol spelen om, o.a., de gevolgen va…

Bron: Provincies.incijfers.be, nieuwsbrief 23 januari 2024 - 23-01-2024
Digitaal in de collectie
Termen(4)
Ontharding
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Cijfers en statistieken op regionaal niveau