Artikel - Persartikel

35,9%: Het aandeel 80-plussers met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in 2023 ten opzichte van alle 80 plussers in Vlaanderen

Oorspronkelijke titel: Het aandeel 80-plussers met een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden in 2023 ten opzichte van alle 80 plussers in Vlaanderen
Publicatiedatum: 19-12-2023

Het zorgbudget is een onderdeel van de Vlaamse Sociale Bescherming. Er zijn drie categorieën in het zorgbudget: mensen met een handicap, ouderen en zwaar zorgbehoevenden. Het aantal personen in de categorie mensen met een handicap blijft nagenoeg stabiel tussen 2019 (13.718) en 2013 (13.730). Het aantal begunstigden in de categorie ouderen daalt met bijna 17% van 104.691 in 2019 tot 86.971 in 2023. Tot slot is er de categorie zwaar zorgbehoevenden waar er een minimale daling is met 0,7% van 266.…

Bron: Interprovinciale werking Data & Analyse, Nieuwsbrief december, cijfers van de maand - 19-12-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie