Organisatie - Onderneming - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
OC West nv (Ondernemerscentrum Kortrijk) | Kortrijk

OC West nv (Ondernemerscentrum Kortrijk) | Kortrijk

Labels
Bron: ocwest.be
De vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) heeft tot doel initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in al zijn facetten te ondersteunen en te ontwikkelen. De vzw is in deze partner van de POM West-Vlaanderen, onder meer voor de ontwikkeling van een subregionaal innovatief beleid ter versterking van de ondernemers en het ondernem…

De vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) heeft tot doel initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap in al zijn facetten te ondersteunen en te ontwikkelen. De vzw is in deze partner van de POM West-Vlaanderen, onder meer voor de ontwikkeling van een subregionaal innovatief beleid ter versterking van de ondernemers en het ondernemerschap.

OC West richt zich daarbij onder meer naar aanleiding, startende en daarmee zelfstandige ondernemers en beoefenaars van vrije beroepen, ook naar actoren met een doel, naar onderwijs- en vormingsinstellingen, naar lokale besturen en naar patronale organisaties.

Bron: pomwvl.be