Laatste update
19-06-2024
Bron: tuawest.be
24-10-2018
Organisatie - Overheid

TUA West ps | Kortrijk (Marke)

Bron: tuawest.be
24-10-2018

TUA West, een extern agentschap van de Provincie West-Vlaanderen, vervult een liaisonfunctie en brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen in een triple helix configuratie. TUA West focust zich op de geselecteerde kenniswerven binnen West-Vlaanderen, namelijk Blue Energy, Machinebouw & Mechatronica, Nieuwe Materialen, Voeding en Zorgeconomie.

Bron: https://www.tuawest.be/ - 24-10-2018

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen
Ondernemingsnummer 0600803746
Maatschappelijke naam Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-Vlaanderen
Afgekorte naam TUA WEST
Adres Koning Leopold III-laan 41 , 8200 Brugge
Rechtsvorm Private stichting
Termen(4)
Kennis delen
Adviesverlening aan organisaties
West-Vlaamse overheidsorganisaties

Info

Opgericht
01/02/2015