Laatste update
26-07-2022
Bron: vlaamsewaterweg.be
17-11-2020
Organisatie - Onderneming

De Vlaamse waterweg nv publiek recht eva | Hasselt

Bron: vlaamsewaterweg.be
17-11-2020

De Vlaamse Waterweg nv beheert en exploiteert de waterwegen als een krachtig netwerk dat bijdraagt aan de economie, de welvaart en de leefbaarheid van Vlaanderen. De Vlaamse Waterweg nv versterkt het vervoer via de binnenvaart, zorgt voor waterbeheersing en vergroot de aantrekkelijkheid van de waterwegen voor recreatie, toerisme en natuurbeleving. Vanuit de maatschappelijke zetel in Hasselt en afdelingen in Willebroek, Brussel, Antwerpen, Merelbeke en Mol werken ongeveer 1.350 personeelsleden va

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Vanaf 2017 De Vlaamse Waterweg
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0216173309
Maatschappelijke naam De Vlaamse Waterweg
Adres Havenstraat 44 , 3500 Hasselt
Rechtsvorm Naamloze vennootschap (Publiek recht)
Vanaf 2004 De Vlaamse Scheepvaart
Naamwijziging
Ondernemingsnummer 0216173309
Maatschappelijke naam De Vlaamse Scheepvaart
Adres Havenstraat 44 , 3500 Hasselt
Rechtsvorm Naamloze vennootschap van publiek recht
Waterwegen en Zeekanaal
Maatschappelijke naam Waterwegen en Zeekanaal
Afgekorte naam WENZ
Kennisdomeinen
Waterbeheer en Waterlopen
Milieu en natuur
Ruimtelijke ontwikkelingen
Vlaams beleid
Transport, logistiek en distributie
Trefwoorden
Vlaamse overheidsorganisaties
Scheepvaart
Transportbeleid
Agentschap van
Is deel van samenwerkingsverband
Gelinkte personen
Koen Maeghe
Herman Gielen
Waterbouwkundig ingenieur

Info

Historische gebeurtenis
17/12/2021
Historische gebeurtenis
14/02/2020
Historische gebeurtenis
01/01/2018