Organisatie - Overheidsdienst
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Westtoer apb | Brugge

Westtoer apb | Brugge Bevat open data

Labels
Bron: westtoer.be
17/11/2020
Westtoer is een autonoom provinciebedrijf (apb). Dat betekent dat Westtoer een overheidsbedrijf is, maar met de flexibiliteit van een private organisatie. Het bedrijf situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector) en wil al die spelers met een rol in de toeristisch-recreatieve sector samenbrengen. Om dit te rea…

Westtoer is een autonoom provinciebedrijf (apb). Dat betekent dat Westtoer een overheidsbedrijf is, maar met de flexibiliteit van een private organisatie. Het bedrijf situeert zich tussen het Vlaams niveau en de basisactoren (gemeenten, privé-sector) en wil al die spelers met een rol in de toeristisch-recreatieve sector samenbrengen. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in regio's (Kust, Brugse Ommeland, Westhoek, Leiestreek). De partners uit de gemeenten en de privé-sector worden samengebracht in samenwerkingsverbanden, ondersteund door financiële en personele middelen.

Het Kenniscentrum van Westtoer verzamelt informatie over toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. Deze informatie wordt vertaald naar relevante kennis voor overheid en ondernemers.

Het Team Recreatie van Westtoer ontwikkelt en beheert een uitgebreid aanbod van marktconforme, recreatieve producten in West-Vlaanderen.

Met de afdeling regiowerking wil Westtoer ten volle inzetten op bovenlokaal en gebiedsgericht werken. Om dit te realiseren deelt Westtoer de provincie op in 4 regio’s: de Kust, de Westhoek, het Brugse Ommeland en de Leiestreek.

De afdeling Marketing zorgt voor de bestemmingspromotie en stuurt de communicatie met de toerist en recreant aan.

Het Team Toeristische Ontwikkeling initieert en stimuleert bovenlokale toeristische ontwikkelingen en ondersteunt de private toeristische sector.

Bron: https://corporate.westtoer.be/nl/wat-doet-westtoer/wat-is-westtoer
Datum bronvermelding: 01/01/2018