Laatste update
22-02-2022
Bron: incijfers.be
22-02-2022
Bericht

Nieuw op provincies.incijfers.be (feb 2022)

Oorspronkelijke titel: Nieuw op Provincies in cijfers
Bron: incijfers.be
22-02-2022
Publicatiedatum: 22-02-2022

Cijfer van de maand - Vlaanderen verloor op 6 jaar tijd gemiddeld 5,1 ha open ruimte per dag

De landgebruikskaart geeft zicht op het werkelijk landgebruik voor elke 100 m² in Vlaanderen en bestaat uit 18 landgebruikscategorieën. Met deze kaart kunnen we het ruimtebeslag monitoren. Ruimtebeslag is de ruimte die we innemen om te wonen, te werken, te ontspannen, ons te verplaatsen en omvat alles wat zorgt voor een afdichting van de bodem.

Nieuw op provincies.incijfers.be

• NIEUW | afbakening van de…

Bron: Provincie.incijfers.be, nieuwsbrief februari 2022 - 22-02-2022