Laatste update
24-04-2024
Bron: incijfers.be
24-04-2024
Bericht

Nieuw en geactualiseerd op provincies.incijfers.be (april 2024)

Bron: incijfers.be
24-04-2024
Publicatiedatum: 24-04-2024

Wat is er nieuw op Provincies in cijfers.be?

  • Rapport Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG)
  • Thema Wonen en Ruimtegebruik | Wonen: mediaan bouwjaar en mediaan recentste wijzgingsjaar van (bewoonde) woongelegenheden (2018-2023)


Wat is er geactualiseerd op Provincies in cijfers.be?

  • Thema Onderwijs | ongewettigde afwezigheden en ziekte (2022-2023)
  • Thema Onderwijs | Secundair onderwijs: vroegtijdige schoolverlaters naar geslacht, uitstroompositie, risicokenmerken, schoolse achterstand, opleidi…
Bron: Provincie.incijfers.be, nieuwsbrief april 2024 - 24-04-2024
Termen(8)
Cijfers en statistieken West-Vlaanderen
Cijfers en statistieken op lokaal niveau
Cijfers en statistieken Vlaanderen
Cijfers en statistieken ondernemen
Cijfers en statistieken wonen