Laatste update
15-12-2021
Bron: incijfers.be
16-11-2021
Bericht

Nieuw op provincies.incijfers.be (dec 2021)

Oorspronkelijke titel: Nieuw op Provincies in cijfers
Bron: incijfers.be
16-11-2021
Publicatiedatum: 14-12-2021

Cijfer van de maand - De vijf Vlaamse provincies tellen samen 13.633 km aan recreatief fietsnetwerk

Verspreid over heel Vlaanderen liggen er dit najaar 13.633 kilometers toeristisch fietsroutenetwerk. Vergeleken met het najaar van 2020 werd het toeristisch fietsnetwerk uitgebreid met een lengte van zo’n 360 km. Binnen dit netwerk bevinden zich 3.832 fietsknooppunten.

Nieuw op provincies;incijfers.be sinds december 2021?

• Nieuw thema mobiliteit | Wagenbezit door huishoudens (2019)
• Actualisatie …

Bron: Provincie.incijfers.be, nieuwsbrief december 2021 - 15-12-2021