KennisWest

Zorgstrategisch plan Zuid-West-Vlaanderen
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Zorgstrategisch plan Zuid-West-Vlaanderen

Jaar uitgave 2014
Labels
Aantal pagina's 57
Taal Nederlands
In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang zijn om een zorgstrategisch plan op te stellen. Deze analyse bestaat uit drie grote delen. Vooreerst is er een algemene situering van de regio en de gemeenten van de regio met vooral demografische informatie (met inbegrip van prognoses). Bij de tabellen rond demografie w…

In deze analyse worden een aantal cijfers meegegeven die van belang zijn om een zorgstrategisch plan op te stellen. Deze analyse bestaat uit drie grote delen.

Vooreerst is er een algemene situering van de regio en de gemeenten van de regio met vooral demografische informatie (met inbegrip van prognoses). Bij de tabellen rond demografie werden de gegevens van Wielsbeke en Dentergem ook toegevoegd aan de tabellen, maar deze worden niet meegeteld in het totaal van Zuid-West-Vlaanderen. Ook een aantal indicatoren rond kwetsbaarheid bij ouderen worden in dit algemeen deel opgenomen. Een aantal kenmerken worden ook voorgesteld op kaart. Een laatste onderdeel betreft de resultaten van de West-Vlaamse gemeenten die meegedaan hebben aan het ouderenbehoeftenonderzoek (periode 2008-2013).

Een tweede deel geeft het aanbod van de zorgsector weer met bijhorende programmatiecijfers (indien van toepassing). Het aanbod wordt ook op kaart

voorgesteld.

Een derde en laatste deel betreft de zorgzwaarte van de gebruikers. Het betreft voornamelijk de gezinszorg en het BEL-profiel, de zorgzwaarte in

kortverblijven en woonzorgcentra en de prevalentie van dementie op basis van de prognosecijfers.

In deze analyse worden de cijfers van alle gemeenten van het arrondissement Kortrijk en van Wervik weergegeven. Bij de tabellen rond demografie worden Wielsbeke en Dentergem toegevoegd. Om de cijfers van de gemeenten te kunnen vergelijken wordt het totaal van deze gemeenten van Zuid-WestVlaanderen (Wielsbeke en Dentergem worden niet opgenomen in dit totaal) ook weergegeven, net zoals de cijfers van West-Vlaanderen. Wat de cijfers van West-Vlaanderen betreft dient men rekening te houden met de invloed van de kust: de oudere populatie aan de kust weegt door op de cijfers van WestVlaanderen. Daarom werden, waar mogelijk, ook de Vlaamse cijfers toegevoegd.