KennisWest

Regionale omgevingsanalyse: opgemaakt in functie van de vorming sociale plattegrond 2016
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Regionale omgevingsanalyse: opgemaakt in functie van de vorming sociale plattegrond 2016

Jaar uitgave 2013
Labels
Aantal pagina's 96
Taal Nederlands
De regionale omgevingsanalyse is een uitgebreide omgevingsanalyse die een beeld schetst van West-Vlaanderen aan de hand van heel wat cijfers en grafieken. West-Vlaanderen werd in 5 regio’s ingedeeld met gelijkaardige kenmerken, zodat de typische kenmerken van elke regio naar voor geschoven kunnen worden. Er werd vooreerst een onderscheid gem…

De regionale omgevingsanalyse is een uitgebreide omgevingsanalyse die een beeld schetst van West-Vlaanderen aan de hand van heel wat cijfers en grafieken. West-Vlaanderen werd in 5 regio’s ingedeeld met gelijkaardige kenmerken, zodat de typische kenmerken van elke regio naar voor geschoven kunnen worden.

Er werd vooreerst een onderscheid gemaakt tussen de kust (waar mogelijk wordt Zeebrugge bij de kust gevoegd, indien niet wordt dit onder de tabel vermeld). De gemeenten van de Westhoek (met uitzondering van de kustgemeenten en Wervik) worden eveneens als regio samengenomen. Daarnaast werd op basis van de Belfius-indeling (bron: Nieuwe sociaaleconomische typologie van de gemeenten, Belfius, 2007) van de gemeenten naar gemeenschappelijke kenmerken gezocht. Gemeenten in noord- en midden-West-Vlaanderen  die ofwel een industrieel of een stedelijk karakter hebben, werden samengenomen stedelijk/industrieel Noord). De gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen die een industrieel of stedelijk karakter hebben werden ook samen genomen (stedelijk/industrieel Zuid). Hoewel Spiere-Helkijn en Deerlijk hier uit de boot vielen (landelijk karakter) werd omwille van de ligging besloten om deze gemeenten tot de categorie ‘stedelijk/industrieel Zuid’ te rekenen. Een laatste regio groepeert alle overige gemeenten met een landelijk karakter (landelijk Noord-Oost).