Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Veiligheidsmonitor West-Vlaanderen 2008-2009

Oorspronkelijke titel: Veiligheidsmonitor West-Vlaanderen 2009: analyse van de enquête voor de provincie West-Vlaanderen
Bron: politie.be
31-01-2023
Publicatiejaar: 2009 Editie: 2008-2009 Aantal pagina's: 35

Cijfers van de enquête van 2008 van de bevolking over verschillende veiligheidsonderwerpen. In de enquête wordt de burgers gevraagd naar hun gevoel van onveiligheid, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en de kwaliteit van het optreden van de politiediensten. Het initiatief wordt georganiseerd door de Federale Politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale autoriteiten.

Bron: https://www.politie.be/statistieken/nl/veiligheidsmonitor/vorige-afnames-van-de-veiligheidsmonitor/veiligheidsmonitor-2008-0 - 31-01-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(6)
Cijfers en statistieken veiligheid
Burgerbevragingen
Preventiebeleid
Beleidsondersteunende data
Auteur(3)
Ellen Van Den Bogaerde
Isabelle Van Den Steen
Annelies De Bie
Auteur, Redactie(2)
Patrizia Klinckhamers
Marc Vandendriessche
In samenwerking met(1)