Periodiek - Cijfermateriaal, dataset

Veiligheidsmonitor West-Vlaanderen

Bron: politie.be
29-03-2023

De Veiligheidsmonitor is een waardevol instrument om informatie te bekomen over slachtofferschap, aangiftegedrag en verschillende veiligheidsthema’s zoals mogelijke buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens en tevredenheid over de politiewerking in België. Via deze grootschalige enquête bij de Belgische bevolking krijgen de burgers de mogelijkheid hun mening te uiten en zo mee inspraak te hebben in het veiligheidsbeleid.

Bron: https://www.politie.be/statistieken/nl/veiligheidsmonitor - 31-01-2023
Termen(6)
Cijfers en statistieken veiligheid
Veiligheidsrapportering
Burgerbevragingen
Preventiebeleid
Digitaal beschikbaar
Van 01-01-1997