Laatste update
17-12-2023
Bron: politie.be
31-01-2023
Organisatie - Overheid

Federale Politie oi | Elsene

Bron: politie.be
31-01-2023

De Federale Politie staat onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie.

Ze oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en bestaat uit:

  • het commissariaat-generaal
  • 3 algemene directies
    • de algemene directie bestuurlijke politie
    • de algemene directie gerechtelijke politie
    • de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie
  • met zowel centrale directies en diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de arrondiss…
Bron: https://www.politie.be/5998/nl/over-ons/federale-politie - 31-01-2023

Identificatie

Onze informatie over de organisatie heeft een documentair karakter. Voor de meest recente informatie, ga naar KBO.

Federale Politie
Ondernemingsnummer 0869909460
Maatschappelijke naam Federale Politie
Afgekorte naam FEDPOL
Adres Kroonlaan 145 - A, 1050 Elsene
Rechtsvorm Openbare instelling
Termen(2)
Nationale veiligheid