Publicatie - Studie, onderzoeksrapport, analyse
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
SERV Advies, 2020, november: Advies re-integratie arbeidsongeschikten met RIZIV-uitkering

SERV Advies, 2020, november: Advies re-integratie arbeidsongeschikten met RIZIV-uitkering

Oorspronkelijke titel Advies re-integratie arbeidsongeschikten met RIZIV-uitkering
Is editie van SERV Advies
Jaar uitgave 2020
Labels
Aantal pagina's 45
Bron: serv.be
30/11/2020
Meer dan een half miljoen werknemers en zelfstandigen in Vlaanderen is (langdurig) ziek. Dit aantal nam de laatste jaren sterk toe. Verwacht wordt dat dit cijfer nog verder zal stijgen door de huidige coronacrisis. Tegelijkertijd zien we dat de werkbaarheid van jobs onder druk staat. Hierdoor dreigen in de toekomst nog meer mensen uit te vallen. V…

Meer dan een half miljoen werknemers en zelfstandigen in Vlaanderen is (langdurig) ziek. Dit aantal nam de laatste jaren sterk toe. Verwacht wordt dat dit cijfer nog verder zal stijgen door de huidige coronacrisis. Tegelijkertijd zien we dat de werkbaarheid van jobs onder druk staat. Hierdoor dreigen in de toekomst nog meer mensen uit te vallen.

Voor de sociale partners van de SERV en de kansengroepen is er dringend nood aan een beleid dat de uitval wegens ziekte voorkomt en dat inzet op duurzame re-integratie van de grote groep langdurig zieken. Dit is enerzijds belangrijk om de gezondheid en/of het herstel van deze (potentiële) werknemers te bevorderen, anderzijds om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken en de sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Bron: https://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-re-integratie-arbeidsongeschikten-riziv-uitkering
Datum bronvermelding: 30/09/2020