Publicatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Schakelen op inschakeling: een kwalitatieve analyse van de Zuid-West-Vlaamse arbeidsmarkt: eindrapport 2007-2008

Schakelen op inschakeling: een kwalitatieve analyse van de Zuid-West-Vlaamse arbeidsmarkt: eindrapport 2007-2008

Jaar uitgave 2008
Labels
Aantal pagina's 71 , bijl.
Bron: west4work.be
01/01/2018
SERR Zuid-West-Vlaanderen liet in het kader van de uitbouw van een doeltreffend arbeidsmarktbeleid, een diepgaande analyse van de regionale arbeidsmarkt uitvoeren. Doel van de studie is na te gaan wat de dieper liggende oorzaken kunnen zijn van de moeilijke match tussen beide zijden van de arbeidsmarkt. Hiertoe werd een kwalitatieve bevraging uitgā€¦

SERR Zuid-West-Vlaanderen liet in het kader van de uitbouw van een doeltreffend arbeidsmarktbeleid, een diepgaande analyse van de regionale arbeidsmarkt uitvoeren. Doel van de studie is na te gaan wat de dieper liggende oorzaken kunnen zijn van de moeilijke match tussen beide zijden van de arbeidsmarkt. Hiertoe werd een kwalitatieve bevraging uitgevoerd van zowel de werkzoekenden als van de werkgevers in de regio. 

In een eerste fase verwerkte de VDAB-studiedienst de screeningsresultaten van de werkzoekenden op basis van een intakeleidraad en selecteerde hierbij tevens de werkzoekenden die bereid zijn een knelpuntberoep uit te oefenen.
Er werd vervolgens een steekproef van 100 werkzoekenden diepgaand bevraagd. Dit gebeurde via een bevraging aan huis door studenten van de Hogeschool West-Vlaanderen, departement Hiepso. De vragenlijst werd opgesteld door WES.
In een derde fase werden ook 50 bedrijven bevraagd. In deze fase werd ook samengewerkt met WES voor de opmaak van de vragenlijst en de verwerking van het cijfermateriaal. De bedrijven werden grotendeels uit het netwerk van de SERR (75%) geselecteerd, en dit uit die sectoren die binnen de intakeleidraad het sterkst naar voren kwamen bij de knelpuntberoepen, namelijk schoonmaak, bouw, metaal, tuinaanleg, horeca. De bevraging van deze 50 bedrijven gebeurde ter plekke door de SERR-projectontwikkelaars EAD.

Op basis van de vaststellingen uit de intakeleidraad en de twee enquêtes werden vervolgens door WES een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd die erop gericht zijn om de centrale probleemstelling, namelijk de moeilijke match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, beleidsmatig aan te pakken.