Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Ouderenzorg West-Vlaanderen (dd. 17-08-2023)

Bron: incijfers.be
17-08-2023
Publicatiejaar: 2023

De voortschrijdende vergrijzing van onze bevolking vraagt om een belangrijke uitbouw van het ouderenzorgaanbod. Differentiatie en samenwerking in de zorgverlening zijn noodzakelijke voorwaarden om aan de sterke toename van de zorgvraag tegemoet te komen. Door een accurate afstemming van extramurale, transmurale en residentiële voorzieningen kan zorg op maat verleend worden.

Dit rapport ouderenzorg bundelt geïnventariseerde gegevens over de organisatie en afstemming van de huidige zorgvraag en he…

Bron: Rapport Ouderzorg - 17-08-2023
Online raadpleegbaar
Maak eigen rapporten van een Vlaamse gemeente, provincie of gewest en vergelijk met elkaar. Klik linksboven op 'wijzig'.
Digitaal in de collectie
Termen(6)
Cijfers en statistieken demografie
Ouderenzorg
Beleidsondersteunende data
Auteur, Redactie(5)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant
Meer gegevens op kennistools(1)