Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Rapport Landbouw West-Vlaanderen (dd. 18/06/2024)

Bron: incijfers.be
18-06-2024
Publicatiejaar: 2024

Het rapport landbouw geeft de situatie en de evolutie weer van de landbouwsector in West-Vlaanderen. Deze momentopname is gebaseerd op de meest recente data waarover we beschikken.

De informatie in dit rapport is nuttig voor iedereen die nood heeft aan recente data als ondersteuning voor beleidsvoorbereidend werk, maar ook voor degenen die een educatieve rol opnemen.

Een eerste luik toont een aantal kenmerken van de landbouwsector: hoeveel bedrijven zijn er actief, hoeveel ruimte neemt de landbo…

Bron: Rapport Landbouw - 18-06-2024
Online raadpleegbaar
Maak eigen rapporten van een Vlaamse gemeente, provincie of gewest en vergelijk met elkaar
Digitaal in de collectie
Termen(5)
Auteur, Redactie(5)
Data en Analyse Provincie Antwerpen
Data en Analyse Provincie Limburg
Data en Analyse Oost-Vlaanderen
Data en Analyse Vlaams-Brabant