Publicatie - Jaarrapport

Mestrapport 2023

Bron: vlm.be
13-01-2023
Publicatiejaar: 2024 Editie: 2023 Aantal pagina's: 208

Het Mestrapport is gegroeid vanuit een decretale verplichting: het mestdecreet, artikel 44. Sinds 2001 moet de Mestbank jaarlijks een rapport opstellen. Het Mestrapport is dan ook een, op het eerste zicht nogal technisch, document.

De ambitie van het Mestrapport reikt wel verder dan de decretale verplichting: alle belangrijke elementen van het mestbeleid worden onder de loep genomen. Ook wordt de samenhang tussen de verschillende deelaspecten belicht. Uiteindelijk biedt het Mestrapport een totaa…

Bron: https://www.vlm.be/nl/themas/waterkwaliteit/Mestbank/Achtergrond/Brochures-Mestbank/mestrapporten/Paginas/default.aspx - 13-01-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(7)
Mestproductie
Mestverwerking
Mesttransport
Waterkwaliteit
Ontwikkelingen(1)