Publicatie - Jaarrapport

Mestrapport 2022

Bron: vlaanderen.be
13-01-2023
Publicatiejaar: 2023 Editie: 2022 Aantal pagina's: 208

De nitraatgehalten in de MAP-meetnetten oppervlakte- en grondwater vertonen onvoldoende verbetering. Als gevolg van de onvoorziene, uitzonderlijke droogteperiodes merken we zelfs nog een verslechtering van de waterkwaliteit. Als er bij de bemesting, bodembeheer en teeltkeuze onvoldoende geanticipeerd wordt op droge weersomstandigheden, zien we nog meer uitspoeling van nitraat tijdens de winterperiode en nog meer overschrijdingen van de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter. De weersomstandig…

Bron: Mestrapport 2022, Voorwoord, Zuhal Demir, p. 5 - 13-01-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Termen(7)
Mestproductie
Mestverwerking
Mesttransport
Waterkwaliteit
Ontwikkelingen(1)