Publicatie - Beleidsdocument

Lokale ontwikkelingsstrategie Leader Midden-West-Vlaanderen 2023-2027

Bron: west-vlaanderen.be
14-12-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 139

De nieuwe LEADER-strategie 2024-2027 van Midden-West-Vlaanderen is goedgekeurd waardoor Midden-West-Vlaanderen de komende jaren plattelandsprojecten voor 2,9 miljoen euro kan ondersteunen. De projecten hebben aandacht voor een kwalitatief landschap, biodiversiteit, leefbare dorpen of innovatieve landbouw.

Midden-West-Vlaanderen is een dynamische, ondernemende regio. Een regio waar door samenwerking en het zoeken naar koppelkansen mooie zaken gerealiseerd worden. De regio kent een bruisend platte…

Bron: Voorwoord p.4 - 14-12-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie