Publicatie - Beleidsdocument

Lokale Actiegroep Visserij en Aquacultuur: Lokale Ontwikkelingsstrategie 2024 - 2029

Bron: west-vlaanderen.be
28-03-2024
Publicatiejaar: 2024 Aantal pagina's: 83

De Belgische visserij- en aquacultuurgemeenschap staat voor grote uitdagingen. Vanuit Europa, Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen wordt daarom via het subsidieprogramma ZeeBONK in totaal circa. 2,2 miljoen euro voorzien over de periode 2024-2029 om concrete projecten te ondersteunen die de lokale gemeenschap kunnen versterken. 

De vuurtoren van ZeeBONK schijnt lokaal en bottom-up. Het is een steunprogramma voor de Belgische Kust en zijn gemeenschap, de mensen die er werken, wonen en op bez

Bron: https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/streekhuizen/streekhuis-kust/zeebonk - 28-03-2024
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie