Bron: westtoer.be
15-10-2021
Publicatie - Cijfermateriaal, dataset

Trendrapport Kust 2019-2020

Bron: westtoer.be
15-10-2021
Publicatiejaar: 2021 Editie: 2019-2020 Aantal pagina's: 48

De focus in dit trendrapport ligt op de trend 2018-2019. Belangrijkste reden hiervoor is de trendbreuk in de vraagcijfers van FOD Economie vanaf 2015. Sinds 2015 bevraagt FOD Economie enkel nog de vergunde, aangemelde of erkende logies. Vooral bij jeugdlogies, vakantieparken en -centra, campings en vakantielogies zorgt dit voor een trendbreuk. Vergelijkingen met de jaren daarvoor dienen dus met de nodige voorzichtigheid te gebeuren. Vóór 2015 maakte Westtoer voor logiesvormen waarvoor FOD Econom

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Kennisdomeinen
Cijfers en statistieken
Toerisme en recreatie
Trefwoorden
Uitgever