Publicatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen

Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen

Jaar uitgave 2018
Labels
Aantal pagina's 102
Bron: auditvlaanderen.be
20/05/2020

De Leidraad is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning biedt om een degelijke organisatiebeheersing uit te bouwen. Voor Audit Vlaanderen is het de basis voor het uitvoeren van organisatie-audits. In 2018 onderging de leidraad een actualisatie.

Bron: https://www.auditvlaanderen.be/leidraad-organisatiebeheersing-voor-lokale-besturen
Datum bronvermelding: 20/05/2020
Wat is de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen? De leidraad is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning biedt om een kader voor organisatiebeheersing uit te bouwen. Het is belangrijk dat er op de doelstellingen rond organisatiebeheersing wordt ingezet om tot een goed be…

Wat is de leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen?

De leidraad is een gids met doelstellingen rond organisatiebeheersing, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning biedt om een kader voor organisatiebeheersing uit te bouwen. Het is belangrijk dat er op de doelstellingen rond organisatiebeheersing wordt ingezet om tot een goed beheerste organisatie te komen. Dat is ook de belangrijkste focus van dit instrument. Bij de doelstellingen zijn voorbeelden van risico’s weergegeven die zich kunnen voordoen als de organisatie onvoldoende op de doelstellingen inzet. Daarnaast worden telkens ook mogelijke beheersmaatregelen vermeld. Dit zijn maatregelen die kunnen bijdragen om de doelstellingen rond organisatiebeheersing te bereiken. Met deze maatregelen kunnen de risico’s tot een minimum herleid worden. De weergegeven maatregelen zijn evenwel niet exhaustief, het management is immers het best geplaatst om te kunnen beoordelen welke maatregelen nodig zijn.

Bron: Inleiding publicatie 'Leidraad organisatiebeheersing voor lokale besturen'
Datum bronvermelding: 20/05/2020