KennisWest

Kansarmoedeprofiel - Westhoek: op basis van de regionale omgevingsanalyse, februari 2014
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Publicatie

Kansarmoedeprofiel - Westhoek: op basis van de regionale omgevingsanalyse, februari 2014

Jaar uitgave 2014
Labels
Aantal pagina's 6
Taal Nederlands
In de Westhoek zijn er grotere verschillen merkbaar met het West-Vlaamse gemiddelde. Het aandeel alleenstaande 60-plussers verschilt niet zo sterk van het West-Vlaamse gemiddelde, maar het aandeel ouderen dat een GIB/IGO ontvangt ligt boven het provinciaal gemiddelde. Het aandeel niet-Belgen uit een laag of medium HDI-land ligt onder het provincia…

In de Westhoek zijn er grotere verschillen merkbaar met het West-Vlaamse gemiddelde. Het aandeel alleenstaande 60-plussers verschilt niet zo sterk van het West-Vlaamse gemiddelde, maar het aandeel ouderen dat een GIB/IGO ontvangt ligt boven het provinciaal gemiddelde. Het aandeel niet-Belgen uit een laag of medium HDI-land ligt onder het provinciaal gemiddelde. Het aandeel werkzoekenden dat referentiepersoon is van een eenoudergezin alsook het aandeel sociale huisvesting ligt rond het provinciaal gemiddelde. Het aandeel kansarme geboortes ligt onder het West-Vlaamse gemiddelde, alsook het aandeel leefloners. Het aandeel inwoners dat een voorkeursregeling krijgt in de ziekteverzekering ligt daarentegen hoger dan gemiddeld. Het aandeel werkzoekenden dat laaggeschoold is, ligt iets boven het West-Vlaams gemiddelde. Het aandeel inwoners dat een betalingsachterstand heeft bij een krediet ligt onder het West-Vlaamse gemiddelde.