Publicatie - Beleidsdocument

Hemelwater- en droogteplan Oudenburg

Bron: oudenburg.be
20-12-2023
Publicatiejaar: 2023 Aantal pagina's: 161

Het hemelwater- en droogteplan (HWDP) geeft een visie over hoe er binnen de gemeente op lange termijn zal omgegaan worden met hemelwater en droogte. Binnen dit plan wordt een integrale ruimtelijke visie uitgewerkt om de economische, maatschappelijke en ecologische gevolgen van wateroverlast te beperken en het grondgebied robuust te maken voor de gevolgen van de klimaatsverandering. 
Het hemelwater- en droogteplan beantwoordt dan ook de vraag hoe vandaag en in de toekomst het water afkomstig van b…

Bron: Hemelwater- en droogteplan Oudenburg, Inleiding, p. 15 - 20-12-2023
Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen