Publicatie
West-Vlaanderen - De gedreven provincie
Eindbrochure Tope Wroeten in de Westhoek

Eindbrochure Tope Wroeten in de Westhoek

Jaar uitgave 2021
Labels
Aantal pagina's 29
Bron: inagro.be
15/04/2021
Eindbrochure met gebundelde ervaringen van drie jaar begeleiding in de varkenshouderij. Begin 2018 startten VIVES en Inagro het Leader-project "Tope WROETen in de Westhoek". Gedurende 3 jaar konden we tal van varkenshouders individueel begeleiden om de technische resutaten te verbeteren en voerden we praktijkproeven uit. Daarnaast richtten we stud…

Eindbrochure met gebundelde ervaringen van drie jaar begeleiding in de varkenshouderij.

Begin 2018 startten VIVES en Inagro het Leader-project "Tope WROETen in de Westhoek". Gedurende 3 jaar konden we tal van varkenshouders individueel begeleiden om de technische resutaten te verbeteren en voerden we praktijkproeven uit. Daarnaast richtten we studieclubs op waarin varkenshouders hun kennis en ervaringen deelden en verloren we het sociaal welzijn niet uit het oog. De voornaamste info uit het project bundelden we in een eindbrochure.

Bron: https://www.inagro.be/Artikel/guid/7287
Datum bronvermelding: 15/04/2021