Bron: inagro.be
15-04-2021
Publicatie

Eindbrochure Tope Wroeten in de Westhoek

Bron: inagro.be
15-04-2021
Publicatiejaar: 2021 Aantal pagina's: 29

Eindbrochure met gebundelde ervaringen van drie jaar begeleiding in de varkenshouderij.

Begin 2018 startten VIVES en Inagro het Leader-project "Tope WROETen in de Westhoek". Gedurende 3 jaar konden we tal van varkenshouders individueel begeleiden om de technische resutaten te verbeteren en voerden we praktijkproeven uit. Daarnaast richtten we studieclubs op waarin varkenshouders hun kennis en ervaringen deelden en verloren we het sociaal welzijn niet uit het oog. De voornaamste info uit het proj

Digitaal in de collectie
Kennisdomeinen
Landbouw
Ondernemen en management
Werk en arbeidsmarkt
West-Vlaamse ondernemingen
Analyses en onderzoek
Trefwoorden
Varkensteelt
Bedrijfsbegeleiding
Onderzoeksprojecten en proefprojecten
Welzijn op het werk
Geografische duidingen
Westhoek
Ontwikkelingen
Auteur
Ella Engels
Stephanie Jonckheere
Nathalie Nollet