Bron: wvi.be
10-04-2020
Publicatie - Beleidsdocument

Duurzaam energie-en klimaatactieplan voor de groep 'klimaatoverleg Midwest'

Bron: wvi.be
10-04-2020
Publicatiejaar: 2020 Aantal pagina's: 102

Het plan werd door WVI ontwikkeld binnen het Europees subsidieproject “PentaHelix”, waarin participatie en mede-eigenaarschap over klimaatacties voorop staan. Zo werd het mogelijk een participatief traject (o.a. via klimaattafels en ontwerpsessies) uit te rollen waarin zowel overheden, kennisinstellingen, NGO’s, bedrijfswereld en burgers betrokken werden bij de opmaak van het klimaatplan. Ook bij de uitvoering van concrete acties zal op dit elan verder gewerkt worden. Zo wil het project komen to…

Online raadpleegbaar
Digitaal in de collectie
Je hebt niet genoeg rechten om dit te raadplegen
Kennisdomeinen
Milieu en natuur
Verkeersinfrastructuur  
Ruimtelijke ontwikkelingen
Lokaal beleid
Duurzame ontwikkelingen
Trefwoorden
Klimaatbeleid
Streekontwikkelingen
Duurzaamheidsbeleid
Duurzaam energiebeleid
Geografische duidingen
Ontwikkelingen
Organisaties