Laatste update
12-12-2022
Bron: burgemeestersconvenant.eu
22-02-2022
Ontwikkeling - Bevoegdheid of overheidstaak

Burgemeestersconvenant 2030

Bron: burgemeestersconvenant.eu
22-02-2022

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Het initiatief introduceerde daarmee niet alleen een unieke bottom-up aanpak van energie- en klimaatacties, maar het succes ervan bleek al snel alle verwachtingen te overtreffen. Intussen telt het initiatief meer dan 7000 lokale en regionale overheden verspreid over

In 2008 lanceerde Europa het burgemeestersconvenant met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen werd al een tweede burgemeestersconvenant gelanceerd om gemeenten te engageren om 40% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030.


Het burgemeestersconvenant is een groot succes in Vlaanderen. Zo werd het burgemeestersconvenant 2020 door 231 Vlaamse gemeenten ond…

Info

Historische gebeurtenis
01/01/2016
Historische gebeurtenis
01/01/2015
Historische gebeurtenis
01/01/2014
Historische gebeurtenis
01/01/2012
Historische gebeurtenis
01/01/2011
Historische gebeurtenis
01/01/2008